logo

ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, dnia 01 grudnia 2015

data ogłoszenia 01 grudnia 2015 r..
W związku realizacją projektu w ramach poddziałania 1.4
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , pt.
„Opracowanie produktu do archiwizacji wieczystej materiałów dźwiękowych” objętego dofinansowaniem zgodnie z umową POIG-01.04.00-14-314/13-03

CMC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do przedstawienia Państwa oferty na usługę europejskiego zgłoszenia patentowego wynalazku p.t. „Sposób zapisywania danych”.
Termin składania ofert upływa w dniu 08 grudnia 2015 r do godziny 12:00.


I. Zamawiający
CMC Sp. z o.o.
Ul. Niedźwiedzia 29 B
02-737 Warszawa
NIP 522 010 20 76

Dominika Brocka
- Prezes Zarządu-Kontakt:
cmc@cmc.waw.pl
tel. + 48 22 853 11 83
fax. + 48 22 899 34 32
kom. + 48 512 471 751

Zapytanie ofertowe - załącznik - specyfikacja opisowa