logo

CMC Sp. z o.o. realizowała projekt „Opracowanie produktu do archiwizacji wieczystej materiałów dźwiękowych”.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na podstawie umowy nr POIG.01.04.00-14-314/13 zawartej przez CMC Sp. z o.o. z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Prace projektowe prowadzone były w okresie maj 2014 roku- grudzień 2015 roku.

Projekt polegał na przeprowadzeniu prac badawczych, których efektem było opracowanie nowego, innowacyjnego na skalę światową produktu – do archiwizacji wieczystej materiał dźwiękowych w formie cyfrowej metodą powierzchniową na taśmie filmowej. System jest zgodny ze standardami FIAF oraz Katalogiem Dobrych Praktyk ogłoszonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Proponowany produkt pozwala nie tylko na ograniczenie ilości zużytej do naświetlania taśmy, ale również na wydłużony okres przechowywania materiałów oraz zapewnia znaczące obniżenie kosztów całkowitych archiwizacji. Ponadto, w ramach projektu opracowany został prototyp wysokowydajnego skanera.

Całkowity koszt przeprowadzonych badań przemysłowych wyniósł 3 670 008,16 PLN.
Całkowity koszt przeprowadzonych prac rozwojowych wyniósł 188 471,18 PLN.

Innowacyjnością systemu archiwizacji wieczystej jest zapis w formie cyfrowej na taśmie filmowej. Projekt zapisu dźwięku w formie cyfrowej metodą powierzchniową pozwala na wykorzystanie dowolnej części klatki filmowej w szczególności powierzchni całej klatki. Taki sposób zapisu pozwala na elastyczne decyzje klienta czy dźwięk archiwizować na pełnej klatce dzięki czemu w porównaniu z dotychczasową praktyką archiwizacji w postaci „negatywu tonu” ilość taśmy potrzebnej do archiwizacji jest zmniejszona kilkudziesięciokrotnie. W przypadku zastosowania archiwizacji obrazu w postaci danych cyfrowych dźwięk może być umieszczony synchronicznie w wybranych fragmentach klatki filmowej w obrębie tzw „koperty” czyli obszaru poza formatem obrazka na taśmie filmowej. Format zapisu dźwięku jest wyposażony w wartości kontrolne wyliczane przy użyciu algorytmów korekcji błędów ECC , co pozwala na odzyskanie utraconych danych. Zwiększa to bezpieczeństwo przechowywania materiałów archiwalnych. Istnieją systemy cyfrowego zapisu dźwięku (np. Dolby Digital), ale przeznaczone są do odtwarzania dźwięku synchronicznie z obrazem. W takim przypadku nie ma konieczności zapisu dużej ilości danych na pojedynczej klatce, brak też jest zaawansowanych algorytmów korekcji zabezpieczającej przed utratą danych.

Zapis cyfrowy dźwięku do celów archiwalnych eliminuje konieczność powtórnej digitalizacji przy ewentualnej utracie danych z dysku oraz nie powoduje straty jakości dźwięku podczas naświetlania taśmy filmowej (rozdzielczość, głębia tonalna), co ma miejsce zawsze przy przejściu z negatywu tonu na pozytyw, ze względu na właściwości techniczne optycznego zapisu dźwięku.

System opracowywany przez firmę CMC pozwala nie tylko na ograniczenie ilości taśmy zużytej do naświetlania, ale również na wydłużony okres przechowywania materiałów, co jest spowodowane wyeliminowaniem wpływu degradacji taśmy na jakość odzyskanych danych. Raz zdigitalizowane oryginalne materiały nigdy więcej nie będą musiały być digitalizowane ponownie ze względu na bezstratne zachowanie pierwotnej informacji w formie cyfrowej. Dlatego też to, co zostanie zapisane na taśmie filmowej metodą proponowaną przez CMC pozwala ograniczyć koszty odtworzenia dźwięku poprzez szybsze skanowanie, a przede wszystkim poprzez wykorzystanie do składowania wielokrotnie mniejszej ilości taśmy filmowej niż w postaci „negatywu tonu”. Szacowana oszczędność taśmy przy zastosowaniu zapisu na pełnej klatce wynosi ok. 90-95%.

Jest to jedyny na skalę światową system archiwizacji wieczystej danych w formie cyfrowej. Porównywalny system nie istnieje na świecie, więc jego powstanie bezsprzecznie jest innowacją produktową na skalę światową.

Istotną przeszkodą w wykorzystaniu pełnych dostępnych możliwości formatu cyfrowego jest brak na świecie skanera zdolnego w sposób bezstratny odczytać informacje zapisaną na taśmie filmowej w rozdzielczości 4K (maksymalna aktualnie wykorzystywana rozdzielczość naświetlenia).

Zgodnie z prawami fizyki potwierdzonymi przeprowadzonymi badaniami praktycznymi, dla 100% pewności odczytu danych odczyt musi być wykonany co najmniej z dwukrotnie gęstszym próbkowaniem niż zapis. Istniejące skanery skanujące z rozdzielczością 4K pomimo bardzo dobrych wyników w procesie digitalizacji materiałów analogowych nie są w stanie zapewnić takich osiągów. W tym celu CMC opracowało skaner o rozdzielczości minimalnej 12K z oprogramowaniem pozwalającym na matematyczne przekształcenie do rozdzielczości 4K i wyliczenie właściwych wartości. Jednocześnie w celu minimalizacji ilości przesyłu danych skaner został wyposażony w oprogramowanie dekodujące zapis dźwięku w postaci cyfrowej.

Istotną wartością dodaną, jest fakt, iż urządzenie może być wykorzystywane do digitalizacji materiałów analogowych w rozdzielczościach nominalnych skanera czyli co najmniej 12K. Pozwala to na uzyskanie dużo lepszej jakości digitalizacji filmów niż jakiekolwiek inne archiwum. Planowane parametry urządzenia powinny umożliwić również co najmniej dwukrotne przyspieszenie procesu digitalizacji.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszym projektem prosimy o kontakt z Panią Dominiką Brocką- Prezesem Zarządu Spółki:

d.brocka@cmc.waw.pl
tel.: 502 555 461

Zamówienia i konkursy ofert